IONTOVÁ DETOXIKAČNÍ KOUPEL NOHOU


Zdraví lidského těla závisí na jeho rovnováze (energetické, biochemické, elektrické). Vlivem znečištění životního prostředí a kontinuálního vývoje nových, pro tělo nepřirozených látek, dochází k usazovaní těchto zplodin (toxinů) v buňkách. Část těchto toxinů tvoří těžké kovy, nezoxidované tuky, rezidua pesticidů, karcinogenní látky a další škodlivé látky nahromaděné ve vašem těle ze znečištěné vody, atmosféry a stravy.

Tělo je navíc oslabeno nevhodnou stravou, která nedodává buňkám dostatek důležitých živin. Buňky hromadí nevyloučené toxiny a postupně se mění vlastnosti buněčné membrány, která není schopna správně propouštět látky dovnitř a ven. Toxiny tak narušují normální chod organismu a vytvářejí příhodné prostředí pro rozvoj různých nemocí, alergií a nesprávných reakcí imunitního systému.


Princip iontové detoxikace
--------------------------------------------------------------------------------

Proces iontového čištění je skvělá metoda pro detoxikaci celého těla prostřednictvím koupele chodidel ve vodě s iontovým generátorem (soustavou elektrod). Proudění slabého elektrického proudu ve vodě způsobuje rozpad solných a vodných molekul na ionty (tento proces je také znám jako elektrolýza).

Ionty jsou atomy, které následkem působení vnější síly (obvykle elektřiny) ztratily nebo získaly elektron. Díky tomuto procesu kolem sebe kladné i záporné ionty vytvářejí slabé elektromagnetické pole (bio-energii), které se přes chodidla přenáší do celého těla a umožňuje navrátit buňkám jejich přirozený elektrický potenciál. Rozdíl mezi potenciálem uvnitř buňky a v jejím okolí vyjadřuje membránové napětí buňky.

Zdravě fungující živočisné buňky mají membránové napětí v rozmezí -90mV až -50mV (vnitřní prostředí buňky má záporný potenciál vzhledem k jejímu okolí). Vlivem oslabení organismu stresem, špatnou výživou a hromaděním toxinů však elektrický potenciál buňky výrazně klesá a zároveň se tím mění i propustnost její membrány pro různé látky. Výzkumy dokazují, že správné membránové napětí a tedy i propustnost membrány lze obnovit působením elektromagnetické energie iontů.

Stimulací buněk bio-energií je tedy možné navrátit buňkám jejich přirozenou schopnost detoxikace. Výsledkem pročištění organismu jsou pak např. zmenšení otoků, edémů a dalších symptomů dlouhodobě špatného životního stylu a odpadních látek usazených v tělních buňkách. 

Voda ve vaničce postupně mění barvu, ale ta nijak nesouvisí s procesem detoxikace organismu-barevná změna je pouze důsledkem elektrolytického rozkladu soli a látek v obsažených v městské vodě (minerály, organické látky, sulfáty, mikroorganismy…). Do vodní lázně ve vaničce se uvolňuje také pot a maz z chodidel, zbytky kosmetických přípravků, spory plísní a odumřelé buňky apod. Všechny tyto látky se působením slabého el. pole rozkládají a dochází k jejich vzájemným reakcím provázeným barevnými změnami. Vliv na barevné změny má i teplota vody a tělesná teplota.

Ve vodě se mohou vytvářet také různé usazeniny, které klesají ke dnu, bublinky a další jevy, které souvisí s průběhem elektrolýzy látek rozpuštěných ve vodě.